ἔκτα

ἔκτᾰ, [full] ἔκτᾰμεν, [full] ἔκτᾰν,

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἕκτα — ἕκτᾱ , ἕκτη the sixth of a stater fem nom/voc/acc dual ἕκτᾱ , ἕκτη the sixth of a stater fem nom/voc sg (doric aeolic) ἕκτος sixth neut nom/voc/acc pl ἕκτᾱ , ἕκτος sixth fem nom/voc/acc dual ἕκτᾱ , ἕκτος sixth fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑκτά — ἑκτός qualities neut nom/voc/acc pl ἑκτά̱ , ἑκτός qualities fem nom/voc/acc dual ἑκτά̱ , ἑκτός qualities fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἕκτᾳ — ἕκται , ἕκτη the sixth of a stater fem nom/voc pl ἕκτᾱͅ , ἕκτη the sixth of a stater fem dat sg (doric aeolic) ἕκται , ἕκτος sixth fem nom/voc pl ἕκτᾱͅ , ἕκτος sixth fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔκτα — κτείνω kill aor ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἕκτας — ἕκτᾱς , ἕκτη the sixth of a stater fem acc pl ἕκτᾱς , ἕκτη the sixth of a stater fem gen sg (doric aeolic) ἕκτᾱς , ἕκτος sixth fem acc pl ἕκτᾱς , ἕκτος sixth fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκτάμην — ἐκτά̱μην , κτάομαι procure for oneself imperf ind mp 1st sg (doric aeolic) κτείνω kill aor ind mid 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑκτάς — ἑκτά̱ς , ἑκτός qualities fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκτάξει — ἔκταξις array of battle fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἐκτάξεϊ , ἔκταξις array of battle fem dat sg (epic) ἔκταξις array of battle fem dat sg (attic ionic) ἐκτάσσω draw out in battle order aor subj act 3rd sg (epic) ἐκτάσσω draw out in battle… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκτάξουσιν — ἐκτάσσω draw out in battle order aor subj act 3rd pl (epic) ἐκτάσσω draw out in battle order fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐκτάσσω draw out in battle order fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐκτάσσω draw out in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • HYACINTHUS — Amyclae Spartanorum Regis fil. Eurotae nepos, eodem tempore a Zephyro et Apolline adamatus. Verum cum in Apollinis amorem propensior esset, aegre id ferens Zephyrus, amorem in odium convertit, Cum Hyacintho deliciis suis disci iactu dum sese… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • εκτός — (I) ἑκτός, ή, όν (Α) 1. αυτός που μπορεί κανείς να τον έχει, να τον αποκτήσει 2. (το ουδ. πληθ. ως ουσ.) τὰ ἑκτά οι ιδιότητες τής ουσίας (κατά τους Στωικούς). (II) επίρρ. (AM ἐκτός) 1. έξω, μακριά, προς τα έξω («στῆ δ ἐκτὸς κλισίης», Ιλ. Ξ) 2.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.